Fresky

Nástenná freska

Čas realizácie: Apríl, Máj 1998
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci
Detail

Nástenná freska

Čas realizácie: Apríl 2000
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Sobrance Chrám Prepodobných otcov sedmopočetníkov Cyrila, Metoda, Gorazda, Klementa, Nauma, Sávu, Angelára 2000
Detail

Nástenná freska

Čas realizácie: November, December 2000
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stropkov Chrám sv. Cyrila a Metoda 1948
Detail

Nástenná freska

Čas realizácie: September, Október 2007
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005
Detail

Nástenná freska

Čas realizácie: August 2002
Lokalita: Gréckokatolícky Arcibiskupský Úrad Biskupská kaplnka sv. Jozefa 19. stor.
Detail

Nástenná freska

Čas realizácie: September, Október 2013
Lokalita: Prešovská Archieparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Dlhé Klčovo Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 1924
Detail

Nástenná freska

Čas realizácie: Máj, Jún 2014
Lokalita: Prešovská Archieparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Poša Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 2000
Detail