Mozaiky

Mozaika

Čas realizácie: December 2005
Lokalita: Súkromná zbierka
Detail

Mozaika

Čas realizácie: Marec 2007
Lokalita: Súkromná zbierka
Detail

Mozaika 1. etapa Zmrtvychvstanie

Čas realizácie: Júl 2008
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997
Detail

Mozaika 2. etapa Narodenie Ježiša Krista

Čas realizácie: November 2008
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997
Detail

Mozaika 3.etapa Vyhnanie z raja, Ukrižovanie, Návrat márnotratné

Čas realizácie: August 2009
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves Chrám Premenia Pána 1997
Detail

Mozaika

Čas realizácie: November 2009
Lokalita: Farnosť Fulianka- filiálka Chmeľov Chrám povýšenia sv. Kríža 1936
Detail

Mozaika Svätý Michal

Čas realizácie: December 2009
Lokalita: Súkromná zbierka
Detail

Mozaika Presvätá Bohorodička

Čas realizácie: December 2006
Lokalita: Súkromná zbierka
Detail

Krst Ježiša Krista v rieke Jordán

Čas realizácie: August 2010
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Božej Múdrosti 2005
Detail

Mozaika

Čas realizácie: Júl 2010
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 1845
Detail