Mozaiky

Kaplnka Matky Ustavičnej Pomoci pri prameni 1921

Čas realizácie: August, 2015
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, farnosť Rafajovce
Detail

Filiálka Bartošovce – cintorín

Čas realizácie: Jún, 2016
Lokalita: Rímskokatolícka Cirkev, farnosťHertník
Detail

Chrám sv. Cyrila a sv. Metoda 1863

Čas realizácie: Júl, 2016
Lokalita: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nová Huta (Sinteu)
Detail

Kaplnka Božského Vykupiteľa 2016

Čas realizácie: August, 2016
Lokalita: Kláštor Kongregácie ss. Božského Vykupiteľa – Vrícko
Detail

Chrám Nanebovzatia Panny Márie 2001

Čas realizácie: August 2017
Lokalita: Košické Arcibiskupstvo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čaklov
Detail

Terasa 2007

Čas realizácie: Júl 2017
Lokalita: Ordinariát OS a OZ Slovenskej Republiky Komunita Cenacolo, Kráľová pri Senci
Detail

Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily 2017

Čas realizácie: Júl 2017
Lokalita: Bratislavské Arcibiskupstvo Misijné spoločenstvo sv. Vincenta de Paul Bratislava
Detail