Oltár

Oltár

Čas realizácie: Február 2009
Lokalita: Kláštor SSNPM- Košice, Tichá 11 Kaplnka- Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky 2009
Detail

Oltár

Čas realizácie: Marec 2009
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Matiaška Chrám sv. Demetra Veľkomučeníka 2009
Detail

Oltár

Čas realizácie: Júl 2010
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 1845
Detail

Oltár

Čas realizácie: November 2013
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stropkov Chrám sv. Cyrila a Metoda 1948
Detail