Ikona

Ikona

IkonaIkonaIkonaIkonaIkona

Čas realizácie: Január, Február, Marec 1992
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stropkov Chrám sv. Cyrila a Metoda 1948

Rozmery: 53 x 64 cm x 6kusov
Technika: Olejomaľba na plátne
Realizoval: Don Camillo
Popis: Je to kolekcia svätých a blahoslavených rehole Redemptoristov. Zakladateľ rehole sv. Alfonz Maria de Liguori, ďalej sv. Klement Hofbauer, sv. Jan Neuman, sv. Gerard Maiella, bl. Gašpar Stangasinger, bl. Peter Donders. Patrí k prvým väčším prácam autora. Táto séria vznikla ešte počas teologických štúdií v Poľsku. Nie je to ikona v pravom slova zmysle. Ide o olejomaľbu vykonanú bez štetca, čisto iba použitím prstov. Nachádza sa v pastoračnej miestnosti tejto farnosti. Slúži pre skrášlenie priestorov.