Ikonostas

Ikonostas

Ikonostas

Čas realizácie: Máj 2009
Lokalita: Kláštor SSNPM- Košice, Tichá 11 Kaplnka- Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky 2009

Rozmery: š x v 4,2m x 2,5m
Materiál: drevo- čerešňa, dub,
dekorácia- zlato, smalt, travertín
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo, J. Borbély
Popis: Kaplnka o rozmeroch 5 x 4 m a svetlou výškou miestnosti 2,5 m bola východiskom pre riešenie ikonostasu skromnejšieho charakteru. Celý návrh sa zúžil na štyri hlavné ikony základného radu ikonostasu. Boli navrhnuté a zrealizované štyri presne rovnaké segmenty, každý jeden nesúci jednu ikonu. Vzhľadom na efektívne riešenie obmedzeného priestoru boli dve krajné ikony posunuté dozadu a teda bola narušená priama línia celého ikonostasu.
Jednotlivé segmenty vystupujú z podlahy a siahajú až po strop miestnosti. Keďže každý segment je sólo kus, týmto spôsobom sme ich mohli kotviť na dvoch miestach, čo bolo veľmi dôležité z hľadiska statiky.
Segment pozostáva z dvoch nosných stĺpov, medzi ktorými sa sústreďuje celý hlavný motív. V centrálnej časti je ikona. Pod ňou je druhý najdôležitejší prvok, a to liturgický text
tropáru alebo kondáku, ktorý sa bezprostredne vzťahuje k danej ikone. V spodnej časti je ďalší dekoračný moment opakujúci sa aj v hornej časti. Naviac ten dolný je zvýraznený krížom z travertínu, ktorý je umiestnený v strede.
Pre materiálovú previazanosť ikonostasu s oltárom a budúcou mozaikou ako ďalšia dekorácia bol použitý červený smalt v troch líniách na všetkých stĺpoch.