Ikonostas

Ikonostas

Sv. Mikuláš 75cm x 120cmSv. ev. Lukáš 16cm x 16cmSv. ev. Marek 16cm x 16cmSv. ev. Matúš 16cm x 16cm  Požehnanie Jakuba 35cm x 35cmObetovanie Izáka 35cm x 35cmNoemova archa 35cm x 35cm  Vyhnanie z raja 35cm x 35cmSv. Alfonz 75cm x 120cmJežiš Kristus 75cm x 120cmPresvätá Bohorodička 75cm x 120cmSv. ev. Ján 16cm x 16cm

Čas realizácie: Máj 1999
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci

Technika: Vaječná tempera na dreve
Rozmery ikon: Ježiš Kristus 75cm x 120cm
Presvätá Bohorodička 75cm x 120cm
Sv. Mikuláš 75cm x 120cm
Sv. Alfonz 75cm x 120cm
Vyhnanie z raja 35cm x 35cm
Noemova archa 35cm x 35cm
Obetovanie Izáka 35cm x 35cm
Požehnanie Jakuba 35cm x 35cm
Sv. ev. Matúš 16cm x 16cm
Sv. ev. Marek 16cm x 16cm
Sv. ev. Lukáš 16cm x 16cm
Sv. ev. Ján 16cm x 16cm
Autor ikon: Don Camillo
Materiál: drevo- lipa, dub,
kov- mosadz
dekorácia- zlato
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo, J. Borbély, J. Pitoňák, kovovýroba Torra
Popis: Pri riešení ikonostasu tohto chrámu sa vychádzalo z celkovej architektúry, ktorá je kruhového pôdorysu. Interiér dýcha rodinnou atmosférou, preto naším cieľom bolo vytvoriť ikonostas, ktorý by nebol bariérou a akousi hrádzou medzi svätyňou a loďou chrámu. Zvolili sme grécky štýl ikonostasu, ktorý je obsahovo čo do počtu ikon striedmejší. Tvoria ho základný a spodný rad ikon. Základný rad obsahuje ikony Ježiša Krista a Matky Ustavičnej Pomoci. Jej je zasvätený chrám a teda aby sme sa vyhli duplicite, osadili sme ju hneď po pravej strane cárskych dverí. Ďalej je to ikona sv. Mikuláša a miesto pre ikonu chrámu sme zvolili sv.Alfonza, zakladateľa rehole redemptoristov, ktorí vlastnia tento chrám.
Spodný rad tvoria ikony starého zákona: Vyhnanie z raja, Noemova archa, Obetovanie Izáka a Požehnanie Jakuba. Svojím umiestnením tesne nad podlahou chrámu dokumentujú, že dejiny spásy sa začínajú odvíjať už v starom zákone stvorením sveta.
Cárske dvere svojím riešením taktiež napĺňajú prvotný cieľ - prestupnosť, vizuálny kontakt. Sú vytvorené v tvare rovnoramenného kríža, v centre ktorého sa nachádzajú štyria evanjelisti: sv. Matúš, sv. Marek, sv. Lukáš, sv. Ján. Sú umiestnení v štyroch symetrických políčkach, ktoré tvoria jeden veľký štvorec symbolizujúci prosforu - Baránka, ktorý sa používa vo východnom obrade počas liturgie.
Celá nosná konštrukcia ikonostasu je vyrobená z vysoko leštenej mosadze a doplnená segmentami z masívneho dreva, čiastočne pozláteného lístkovým 24 - karátovým zlatom.