Mozaika

Mozaika

Čas realizácie: Marec 2014
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Ladomírová Chrám Archanjela Michala 2014

Rozmery: celková plocha 15m2
Materiál: zlato, smalt, prírodný kameň
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo, J. Choma, M. Strachan
Komentár: Mozaika v tomto novopostavenom gréckokatolíckom chráme svätého Archanjela Michala sa rozprestiera na centrálnej stene vo svätyni ako jednoliaty celok spolu s vitrážou kruhového tvaru. Vitráž  ponúka ikonu zvanú „Mandilion“ čo je obraz Kristovej tváre na ručníku. Následne mozaika vo svojej koncepcii vychádza z kríža v centre ktorého je spomínaný Mandilion. V priestoroch medzi ramenami kríža sú štyria cherubíni ktorí adorujú tvár Ježiša Krista. Celý kríž je prevedený 24-karátovým zlatom. Týmto spôsobom zlatenia bol pokrytý celý hlavný oltár ako súčasť sakrálnej výzdoby. Do tretice toto zlatenie sa objavilo aj na hlavnej klenbe pri vstupe do svätyne v 50- cm širokom páse.