Mozaika

Mozaika

Čas realizácie: Február 2014
Lokalita: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Trstená Školské sestry sv. Františka Kaplnka Zvestovania Panny Márie 2014

Rozmery: celková plocha 18m2
Materiál: zlato, smalt, prírodný kameň
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo, J. Choma, M. Strachan
Komentár: Nová kaplnka sa nachádza v zrekonštruovanom dome významného kňaza Mons. Trstenského. Jej zvláštnosťou je umiestnenie v priestoroch bývalej pracovne spomínaného kňaza. Kaplnka je zasvätená sviatku Zvestovania Panny Márie. Mozaiku hlavnej steny tvorí v hornej časti symbol svätého ducha v podobe holubice z ktorej vychádza trojica zlatých prameňov, lúčov. Stredný centrálny lúč pretína večné svetlo a smeruje priamo na dol k oltáru. Ľavý bočný smeruje k bohostánku kde je uložená Eucharistia. Pravý lúč ukazuje na Pannu Máriu ktorá je v kľačiacom postoji na znak prijatia Božieho slova v plnej pokore a odovzdanosti. Množstvo zlata je znakom Božskej moci a zároveň prejavom Jeho nekonečnej štedrosti ktorá sa prejavila práve v tom, že nám daroval svojho Syna ale aj Máriu ako svoju a potom aj našu Matku. Ak hovoríme o kaplnke Zvestovania Panne Márii, chýba tu anjel Gabriel. On je neodmysliteľná postava tohto sviatku. Ďalšou zvláštnosťou je práve jeho umiestnenie a síce v podobe vitráže v kruhovom okne na ľavej strane kaplnky. Toto okno je prepojené s hlavnou stenou dekoračnou mozaikou. Treťou zvláštnosťou tejto kaplnky je na protiľahlej pravej strane krížová cesta zakomponovaná do mozaiky ako jej súčasť pričom sú to zastavenia namaľované formou jednotlivých zastavení.