Mozaika

Mozaika

Mozaika

Čas realizácie: Júl 2010
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Svidník Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 1845

Rozmery : kruh s priemerom 1m
Materiál : zlato, smalt, prírodný kameň
Návrh : Don Camillo
Realizoval : Don Camillo

Rekonštruovanú svätyňu staršieho chrámu okrem nového oltára (Giallo Veneziano) a žertveníka tvorí aj nová mramorová podlaha z impozantného Rosso Verona.
Mozaiková dekorácia kruhového tvaru z hlavného oltára našla svoju „dvojičku" aj v mramorovej podlahe. Je umiestnená v časti pred ikonostasom v mieste zvanom solea. Je to miesto, ktoré je ešte súčasťou svätyne a z ktorého mimo iného kňaz hlása Božie slovo. Práve z týchto dôvodov sa v námete tejto mozaiky objavil aj text v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorý znie: „ A SLOVO SA TELOM STALO A PREBÝVALO MEDZI NAMI". Na počiatku bolo iba slovo, ktoré v čase dostalo reálne kontúry. Boh sa stal človekom. Aj hlásanie Slova je viditeľným prejavom, no toto je možné len za pomoci Duch Svätého. Preto sa tu objavuje aj holubica, symbolizujúca Ducha Svätého. Kríž, ktorý sa prekrýva s holubicou je vždy znakom prítomnosti Krista.
Táto mozaika plní ešte jeden závažný aspekt. Nabáda prítomných k myšlienke, že nielen bezprostredné miesto mozaiky je posvätné, ale celá svätyňa je výnimočným sakrálnym priestorom, kde sa treba adekvátne správať.