Nástenná freska

Nástenná freska

Čas realizácie: Máj, Jún 2014
Lokalita: Prešovská Archieparchia Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Poša Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 2000

Materiál: farby Herbol, list. zlato
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo, J. Choma,  M. Strachan,
Komentár : Gréckokatolícky chrám v Poši oslávi v roku 2015 okrúhle 200. výročie od založenia farnosti. Toto jubileum sa stalo impulzom k vynoveniu interiéru a jeho doplneniu vo forme nástenných fresiek. Celý návrh sakrálneho stvárnenia vzišiel z dielne Centro Arte.
Chrám je zasvätený Presvätej Bohorodičke. Z tohto dôvodu sa postava Panny Márie stala dominantou celej svätyne. V podobe Oranty je napísaná podľa ikonopiseckého kánona. Celé zvyšné pozadie tejto hlavnej steny svätyne je dotvorené mozaikou vo forme kríža ktorého jemne pretínajú kruhové segmenty. Oranta je umiestnená v centre tejto formácie. Celá mozaika je vytvorená z prírodného kameňa-pieskovca aby sme podporili už jestvujúci masívny drevený krov spolu s dreveným podhľadom a tak dostal chrám ešte naturálnejší charakter. Po oboch stranách svätyne sú dve zrkadlovo identické priečky v predsunutej perspektíve. Na nich sa v ľavej časti nachádza Archanjel Michal a v pravej časti Archanjel Gabriel. Obaja adorujú Pannu Máriu. Druhou dominantnou časťou oddeľujúcou svätyňu od samotnej lode chrámu je mohutná klenba. Stala sa pre nás zaujímavou pre svoju mohutnosť. V jej hornej časti sme umiestnili ikonu Božieho Baránka ktorého taktiež adorujú nespočetné zástupy anjelov. Prvá dvojica anjelov je vo farbe a ďalší anjeli len ako „kadidlo“ pripomínajúce modlitbu vystupujúcu k Bohu. Celá svätyňa popri anjeloch aby nabrala ešte „nebeskejší“ charakter bola odetá do šedo-modrej farby.Celý kompozičný zámer je ukončený v lodi chrámu na priečelí chóru nadpisom: „ Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám.“