Nástenná freska

Nástenná freska

Nástenná freska

Čas realizácie: Apríl 2000
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Sobrance Chrám Prepodobných otcov sedmopočetníkov Cyrila, Metoda, Gorazda, Klementa, Nauma, Sávu, Angelára 2000

Rozmery: Presvätá Bohorodička 1,3m x 4,5m
Materiál: farby Herbol
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo
Popis: Už z celkového pohľadu na interiér tohto chrámu je zrejmé, že ide len o čiastočnú realizáciu. Toto dočasné riešenie bolo podmienené posviackov chrámu v roku 2000. Vykonala sa jediná freska Presvätej Bohorodičky vo svätyni, tzv. Oranta. Ide o jeden z najstarších spôsobov Jej zobrazenia. Prvé Oranty sa nachádzali na hroboch a sarkofágoch prvých kresťanov. Panna Mária má rozopäté ruky a otvorené dlane obrátené smerom k nebu, čo znamená, že sa za nás neustále prihovára u svojho Syna. Dieťa na jej hrudi len dokumentuje, že skutočne ide o Bohorodičku. Pre tento teologický rozmer ikony sa stala veľmi obľúbenou a preto ju často môžeme vidieť aj v chrámoch. Dokonca v mnohých prípadoch zaujala najdôležitejšie miesto v chráme - v strede svätyne.
Výnimkou nebol ani tento chrám v Sobranciach, ktorý je predurčený k realizácií ďalších fresiek v jeho interiéry.