Nástenná freska

Nástenná freska

Sv. Cyril a Metod 4,3m x 3mSv. Bazil Veľký 3,7m x 1m a  Sv. Ján Zlatoústy 3,7m x1mSv. Gregor Veľký 3,7m x 1m a  Sv. Atanáz Veľký 3,7m x 1m

Čas realizácie: November, December 2000
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stropkov Chrám sv. Cyrila a Metoda 1948

Rozmery: Presvätá Bohorodička 6,8m x 6m
Sv. Cyril a Metod 4,3m x 3m
Sv. Bazil Veľký 3,7m x 1m
Sv. Gregor Veľký 3,7m x 1m
Sv. Ján Zlatoústy 3,7m x1m
Sv. Atanáz Veľký 3,7m x 1m
Materiál: farby Herbol
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo
Popis: V prípade tohto chrámu išlo o realizáciu svätyne. Jej centrálnu časť tvorí ikona sv. Cyrila a Metoda, patrónov tejto farnosti. Nad nimi v hornej časti kopuly sa týči ikona Presvätej Bohorodičky - Oranty. S rozopätými rukami na svojej hrudi nesie dieťa Ježiša. Po oboch stranách ju adorujú dvaja anjeli. Ako predstavitelia nebeských zástupov dokumentujú nezastupiteľné miesto Bohorodičky v zhromaždení veriacich.
Tejto svätyni sme chceli vtlačiť silnú pečať východnej tradície, preto sme po oboch jej stranách umiestnili štyroch veľkých otcov východu: sv. Bazil Veľký, sv. Ján Zlatoústy, sv. Gregor Veľký, sv. Atanáz Veľký. Tieto štyri postavy doslova obkolesujú oltárny priestor, kde sa slávia východné liturgie, ktorých autormi sú práve traja z týchto svätcov.