Oltár

Oltár

OltárOltár

Čas realizácie: Február 2009
Lokalita: Kláštor SSNPM- Košice, Tichá 11 Kaplnka- Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky 2009

Rozmery: š x d x v 85cm x 85cm x 95 cm
Materiál: drevo- MDF,
dekorácia- zlato, smalt, prírodný kameň
Návrh : Don Camillo
Realizoval : Don Camillo
Popis: Celý trup oltára je vyrobený z dosiek MDF a následne dekorovaný po celej ich ploche mozaikou. Vychádzalo sa z predpokladu, že aj hlavná stena kaplnky bude obsahovať mozaiku. Centrálnym motívom na čelnej strane je rovnoramenný kríž a na ňom ryba - symbol Krista. Z tohto kríža sa po celom obvode tiahne rieka či riečište striedavo s rôznou abstraktnou dekoráciou. Ryba je najstarším kresťanským symbolom, ktorým sa identifikovali veriaci v Krista. Oltár je špecifické miesto, kde sa „láme" chlieb a teda kde prichádza Kristus. Kto sa zúčastňuje lámania chleba, identifikuje sa, stotožňuje sa s Kristom.
Rieka tiež nesie v sebe hlbokú symboliku. Je miestom totálneho pohybu - dynamizmu. Je miestom, kde nič neostáva stáť, ale všetko sa dáva do pohybu. Taká má byť každá liturgia slávená na tom ktorom oltári, musí uviesť človeka do pohybu v duchovnom slova zmysle. Opravdivé kresťanstvo nie je statické ale dynamické.