Centro Arte - Mozaiky, Ikony a Fresky pre Váš chrám

„Obraz znamená podobnosť, vzor niečoho, čo je zobrazené...Avšak obraz sa nepodobá v každom ohľade prototypu...Obraz človeka ukazuje napríklad zvláštnosti jeho tela, ale neodzrkadli jeho duchovné vlastnosti..."
„Každý obraz ponúka niečo skrytého. Myslím na toto: keďže človeku je odňatá možnosť bezprostredne poznať neviditeľné (lebo jeho duch je zastretý telom), keďže nie je v jeho moci poznať budúcnosť a to, čo sa nachádza mimo neho ďaleko v priestore, pretože je obmedzený aj priestorom aj časom, bol vymyslený obraz, aby nám on ukazoval cestu k poznaniu a odhalil to, čo je skryté..."
Ján Damascénsky (675 - 749)

Rozhovor pre televíziu NOE

Rozhovor pre televíziu NOE

Rozhovor Don Camilla pre televíziu NOE. viac

Na počiatku bol obraz.

Na počiatku bol obraz.

Rozhovor o umení, teológii a mozaike s Don Camillom viac

Rekordná ikona

V pivnici kláštora redemptoristov v Stropkove sa pod rukami gréckokatolíckeho kňaza Kamila Drába ( 40) rodí nezvyčajné dielo. Kamenná ikona vo veľkosti päťsto štvorcových metrov! viac

Predošlá  | 1 |  2 |